Zwroty i reklamacje

Zwrot – Odstąpienie od umowy

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

          Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Produkt powinien pozostać w oryginalnym, szczelnym opakowaniu w stanie nie posiadającym śladów użytkowania. Produkt należy                odesłać odpowiednio zabezpieczony, aby nie został uszkodzony podczas transportu. W innym wypadku istnieje możliwość odmówienia przyjęcia zwracanego towaru. Do zachowania terminu           wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

         Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  • pisemnie na adres:

           ELBAR-KATOWICE Sp. z o.o.

          Oddział CARBON w Raciborzu,

          ul. Stalowa 10, 47-400 Racibórz

  •  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:      carbon@arg.pl;

 

  1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy:

 

 

…………………………………………                                                                                                                                                           …………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

                                                                                                                                                                                                                      ……………………………………

                                                                                                                                                                                                                      ……………………………………

                                                                                                                                                                                                                      …………………………………..

                                                                                                                                                                                                                     ……………………………………

                                                                                                                                                                                                               nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ……… zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi …………………………………………… 

 

 

………………………..

podpis konsumenta

 

 

 

 

  1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

      3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności– od objęcia Produktu w posiadanie przez kupującego lub wskazaną przez                niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

      3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

  1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył kupujący, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  1. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Kupujący powinien zwrócić Produkt na adres:

          ELBAR-KATOWICE Sp. z o.o.

          Oddział CARBON w Raciborzu,

          ul. Stalowa 10, 47-400 Racibórz

 

Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia przez kupującego wad technicznych towaru, klient powinien odesłać go na swój koszt na adres Oddziału Carbon Elbar-Katowice Sp. z o.o. i zgłoszenie tego faktu mailem lub telefonicznie. Otrzyma on drogą mailową do wypełnienia i odesłania formularz reklamacji. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu (faktura VAT, paragon).

2. W przypadku uszkodzeń mechanicznych stwierdzonych podczas odbioru przesyłki od kuriera kupujący powinien sporządzić protokół szkody w obecności kuriera, a następnie odmówić przyjęcia towaru i jak najszybciej skontaktować się ze sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze i ewentualne sporządzenie protokołu szkody jest elementem niezbędnym przy rozpatrywaniu roszczeń z tytułu uszkodzenia przesyłki.

3. Reklamacje są rozpatrywane do 3 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem i otrzymania formularza reklamacyjnego.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji sklep wymienia wadliwy towar lub zwraca kupującemu równowartość zakupionego towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi w związku z odesłaniem towaru do sklepu.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do  tych procedur

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Kontakt

Elbar-Katowice Sp. z o.o.
Oddział CARBON w Raciborzu

ul. Stalowa 10, 47-400 Racibórz

tel. (32) 415-21-61
fax: (32) 415-21-62
e-mail: carbon@arg.pl
GPS: 50°04'38,3''N 18°12'48,7''E

Informacje

Węgle aktywne w Raciborzu, stale w tym samym miejscu produkuje się od ponad 100 lat, bowiem w 1909 roku otrzymano w tutejszych Zakładach Chemicznych pierwszą partię węgla aktywnego na skalę przemysłową. Węgiel ten nosił nazwę Eponit, a jego produkcję prowadzono według patentu Rafała Ostriejki – na bazie węgla drzewnego. W ciągu kolejnych dwóch lat wdrożono do produkcji dwa następne gatunki węgla aktywnego o nazwach Purit i Norit, dla których podstawowym surowcem był torf.