Zwroty i reklamacje

Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia przez kupującego wad technicznych towaru, klient powinien odesłać go na swój koszt na adres Oddziału Carbon Elbar-Katowice Sp. z o.o. i zgłoszenie tego faktu mailem lub telefonicznie. Otrzyma on drogą mailową do wypełnienia i odesłania formularz reklamacji. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu (faktura VAT, paragon).

2. W przypadku uszkodzeń mechanicznych stwierdzonych podczas odbioru przesyłki od kuriera kupujący powinien sporządzić protokół szkody w obecności kuriera, a następnie odmówić przyjęcia towaru i jak najszybciej skontaktować się ze sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze i ewentualne sporządzenie protokołu szkody jest elementem niezbędnym przy rozpatrywaniu roszczeń z tytułu uszkodzenia przesyłki.

3. Reklamacje są rozpatrywane do 3 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem i otrzymania formularza reklamacyjnego.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji sklep wymienia wadliwy towar lub zwraca kupującemu równowartość zakupionego towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi w związku z odesłaniem towaru do sklepu.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do  tych procedur

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Kontakt

Elbar-Katowice Sp. z o.o.
Oddział CARBON w Raciborzu

ul. Stalowa 10, 47-400 Racibórz

tel. (32) 415-21-61
fax: (32) 415-21-62
e-mail: carbon@arg.pl
GPS: 50°04'38,3''N 18°12'48,7''E

Informacje

Węgle aktywne w Raciborzu, stale w tym samym miejscu produkuje się od ponad 100 lat, bowiem w 1909 roku otrzymano w tutejszych Zakładach Chemicznych pierwszą partię węgla aktywnego na skalę przemysłową. Węgiel ten nosił nazwę Eponit, a jego produkcję prowadzono według patentu Rafała Ostriejki – na bazie węgla drzewnego. W ciągu kolejnych dwóch lat wdrożono do produkcji dwa następne gatunki węgla aktywnego o nazwach Purit i Norit, dla których podstawowym surowcem był torf.