Regulamin

Regulamin sklepu internetowego.

 Informacje ogólne

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma ELBAR-KATOWICE Sp. z o.o. Oddział Carbon w Raciborzu, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem

 2. KRS: 0000049971, nr NIP 634-013-46-71

 3. Siedziba Oddziału:
  ul. Stalowa 10
     47-400 Racibórz
     tel  32 415 21 62
     www.wegiel-aktywny.pl

 4. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego.

 6. Oferta sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.

 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 8. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez  ELBAR-KATOWICE Sp. z o.o. Oddział Carbon w Raciborzu w celu wystawienia faktury oraz realizacji zamówienia w zgodzie z postanowieniami Polityki prywatności.

Kontakt

Elbar-Katowice Sp. z o.o.
Oddział CARBON w Raciborzu

ul. Stalowa 10, 47-400 Racibórz

tel. (32) 415-21-61
fax: (32) 415-21-62
e-mail: carbon@arg.pl
GPS: 50°04'38,3''N 18°12'48,7''E

Informacje

Węgle aktywne w Raciborzu, stale w tym samym miejscu produkuje się od ponad 100 lat, bowiem w 1909 roku otrzymano w tutejszych Zakładach Chemicznych pierwszą partię węgla aktywnego na skalę przemysłową. Węgiel ten nosił nazwę Eponit, a jego produkcję prowadzono według patentu Rafała Ostriejki – na bazie węgla drzewnego. W ciągu kolejnych dwóch lat wdrożono do produkcji dwa następne gatunki węgla aktywnego o nazwach Purit i Norit, dla których podstawowym surowcem był torf.