Usługi

REGENERACJA WĘGLI AKTYWNYCH

Wykonanie regeneracji w skali technicznej poprzedzone jest wykonaniem próbnych regeneracji w warunkach laboratoryjnych w celu oceny zdolności węgla do regeneracji i doboru optymalnych parametrów tego procesu. Proces regeneracji węgla aktywnego prowadzony jest w piecu obrotowym metodą paro-gazową. Zużyty węgiel aktywny podlega procesom suszenia, desorpcji termicznej oraz obróbki w wysokiej temperaturze rzędu 650-950oC w obecności gazów utleniających takich jak para wodna, gaz spalinowy i tlen. W pierwszym etapie po podniesieniu temperatury powyżej temp. wrzenia wody następuje wysuszenie adsorbentu. Drugim etapem przebiegającym w temperaturze 100-750oC jest tworzenie się węgla pirolitycznego. Następuje wtedy utlenianie i rozpad substancji organicznych, przy czym część z nich zostaje usunięta a część zostaje zwęglona i pozostaje w strukturze porowatej węgla aktywnego. Kolejnym etapem regeneracji jest częściowe zgazowanie i usunięcie wytworzonego węgla pirolitycznego, dzięki czemu odbudowywana jest struktura porowata węgla aktywnego. Następnie zregenerowany węgiel aktywny jest schładzany i przekazywany do magazynu.

 

DORADZTWO TECHNICZNE

Na wybór gatunku węgla w jego poszczególnych zastosowaniach wpływa bardzo wiele czynników, dlatego ważne jest otrzymanie dobrej porady technicznej przy rozważaniu nowych zastosowań. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu służymy naszym klientom radą w doborze najodpowiedniejszego technicznie, ekonomicznie rodzaju i gatunku węgla aktywnego w zależności od wymagań procesów oczyszczania i procesów produkcyjnych.

 

ANALIZY LABORATORYJNE

W ramach nadzoru nad eksploatacją złóż węgla aktywnego prowadzone są następujące prace związane z monitoringiem stopnia zużycia węgli aktywnych i złóż filtracyjnych:

  • wykonywanie analiz węgla aktywnego i określanie takich parametrów jak liczba jodowa, liczba metylenowa, wytrzymałość mechaniczna, zawartość popiołu, zawartość wilgoci, zawartość części lotnych, analiza sitowa i inne,
  • ocena warunków eksploatacji filtrów węglowych oraz stanu złoża węglowego, wykonywanie próbnych regeneracji w skali laboratoryjnej,
  • opracowywanie wniosków i ekspertyz dotyczących stopnia zużycia złóż węglowych.

 

ZASYP I WYMIANA WĘGLI AKTYWNYCH

Firma „Elbar-Katowice” Sp. z o.o. Oddział CARBON wykonuje usługi polegające na wymianie lub zasypywaniu węgli aktywnych i złóż filtracyjnych. Prace związane z wymianą lub zasypem prowadzone są pod nadzorem technologicznym przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Kontakt

Elbar-Katowice Sp. z o.o.
Oddział CARBON w Raciborzu

ul. Stalowa 10, 47-400 Racibórz

tel. (32) 415-21-61
fax: (32) 415-21-62
e-mail: carbon@arg.pl
GPS: 50°04'38,3''N 18°12'48,7''E

Informacje

Węgle aktywne w Raciborzu, stale w tym samym miejscu produkuje się od ponad 100 lat, bowiem w 1909 roku otrzymano w tutejszych Zakładach Chemicznych pierwszą partię węgla aktywnego na skalę przemysłową. Węgiel ten nosił nazwę Eponit, a jego produkcję prowadzono według patentu Rafała Ostriejki – na bazie węgla drzewnego. W ciągu kolejnych dwóch lat wdrożono do produkcji dwa następne gatunki węgla aktywnego o nazwach Purit i Norit, dla których podstawowym surowcem był torf.