Materiały filtracyjne

PIASKI I ŻWIRY

Piaski i żwiry filtracyjne stosowane są jako materiał filtracyjny w procesie uzdatniania wody. Przeznaczone są głównie do filtracji wody w filtrach jedno- lub wielowarstwowych. Oferujemy żwiry i piaski wysokiej jakości o dużej jednorodności ziaren, małej zawartości nadziarna i podziarna. Żwiry filtracyjne odznaczają się wysoką odpornością na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Gwarantuje to długi okres eksploatacji złoża filtracyjnego.

BRAUNSZTYN

Braunsztyn stosowany jest do usuwania żelaza i manganu z wody, szczególnie w przypadku występowania żelaza i manganu w postaci organicznej. Może być przeznaczony do filtracji wody w filtrach jedno- lub wielowarstwowych. Naturalne złoże filtracyjne pochodzące z minerałów zawierających tlenki manganu t.j. piroluzyt pochodzących z zachodniego wybrzeża Afryki.

HYDROANTRACYT

Hydroantracyt jest materiałem filtracyjnym stosowanym w procesach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Dzięki swojej budowie i odporności na ścieranie stanowi doskonały materiał filtracyjny, który przez długi czas eksploatacji filtra zachowuje kształt i wielkość ziaren. Powoduje to, że parametry filtracji są stabilne, a do filtratu nie przechodzą żadne cząstki, które mogłyby spowodować pogorszenie jego jakości i zaburzenia w pracy całej instalacji Stosowanie hydroantracytu zapewnia: poprawę wydajności filtracji, zmniejszenie zużycia wody płuczącej, zwiększenie prędkości filtracji, przedłużenie okresu używalności filtra.

HYDRO-FILT

Hydro-filt jest materiałem filtracyjnym stosowanym w procesach uzdatniania wody. Produkowany jest z kruszonego i przesianego naturalnego pumeksu. Duża powierzchnia ziaren sprzyja procesom katalitycznym i biologicznym. Złoże HYDRO-FILT stosowane jest najczęściej w w filtrach wielowarstwowych jako górna warstwa.

Kontakt

Elbar-Katowice Sp. z o.o.
Oddział CARBON w Raciborzu

ul. Stalowa 10, 47-400 Racibórz

tel. (32) 415-21-61
fax: (32) 415-21-62
e-mail: carbon@arg.pl
GPS: 50°04'38,3''N 18°12'48,7''E

Informacje

Węgle aktywne w Raciborzu, stale w tym samym miejscu produkuje się od ponad 100 lat, bowiem w 1909 roku otrzymano w tutejszych Zakładach Chemicznych pierwszą partię węgla aktywnego na skalę przemysłową. Węgiel ten nosił nazwę Eponit, a jego produkcję prowadzono według patentu Rafała Ostriejki – na bazie węgla drzewnego. W ciągu kolejnych dwóch lat wdrożono do produkcji dwa następne gatunki węgla aktywnego o nazwach Purit i Norit, dla których podstawowym surowcem był torf.